Artritída – čo to je?

Prázdna dlaňArtritída alebo „zápal kĺbu“ je všeobecný termín pre skupinu viac ako 100 ochorení. Artritída je zápal (opuch) v kĺbe a jeho okolí. (Kĺb je bod, v ktorom sa spájajú dve alebo viac kostí, ako napríklad bedrá alebo kolená).

Zápal patrí k prirodzeným reakciám tela na chorobu alebo zranenie. Môže spôsobovať bolesť, stuhnutosť, opuch, a u niektorých pacientov aj obmedzenie pohybu. Artritída zahŕňa napríklad osteoartritídu, reumatoidnú artritídu, psoriatickú artritídu a dnu.

Artritída obmedzuje každodenné činnosti, ako napríklad chodenie, obliekanie a kúpanie. Na Slovensku diagnostikuje lekár artritídu jednému z piatich dospelých (to je 800 000 ľudí).

Artritída je hlavnou príčinou invalidity medzi Slovákmi vo veku 15 a viac. Bohužiaľ, artritída postihuje všetky vekové skupiny, vrátane 300 000 detí.

Iné štatistiky spojené s artritídou:

 • v USA má viac ako 27 miliónov ľudí osteoartritídu
 • odhady ukazujú, že 1,3 milióna pacientov má reumatickú artritídu
 • viac ako polovica tých, ktorí majú artritídu, majú menej ako 65 rokov
 • približne 60% Slovákov s artritídou sú ženy

Aké sú príznaky artritídy ?

Rôzne typy artritíd majú rôzne príznaky, ktoré môžu byť u niektorých ľudí mierne, a u niektorých veľmi silné. Osteoartritída zvyčajne nespôsobuje žiadne príznaky mimo kĺbu.

Príznaky iných typov artritíd môžu zahŕňať únavu, horúčku, vyrážky a príznaky zápalu, ktorými sú:

 • bolesť
 • opuch
 • stuhnutosť
 • citlivosť
 • začervenanie
 • podráždenie

Čo spôsobuje artritídu?

Položená rukaPríčiny vzniku artritídy sú zatiaľ neznáme. Vedci skúmajú tri hlavné faktory, ktoré môžu zohrávať úlohu v určitých typoch artritíd:

 • genetické (zdedené) faktory
 • udalosti v živote človeka
 • súčasný životný štýl človeka

Hoci presné príčiny vzniku artritídy nie sú ešte známe, existuje niekoľko rizikových faktorov. Rizikový faktor je niečo, čo zvyšuje u človeka šancu na vznik ochorenia. Artritída zahŕňa tieto rizikové faktory:

 • vek — riziko vzniku artritídy, najmä osteoartritídy, sa zvyšuje vekom
 • pohlavie — vo všeobecnosti sú artritídou postihované viac ženy ako muži
 • váha — nadváha pridáva väčší tlak na kĺby, ktoré nás nesú, a tým sa zvyšuje opotrebenie a riziko vzniku artritídy.
 • pracovné faktory — zamestnanie, v ktorom musí pracovník opakovať ten istý pohyb dokola, alebo musí zdvíhať ťažkú váhu, môže spôsobiť napätie v kĺboch a/alebo zranenie, čo potom vedie k artritíde.

Bolesť artritídy môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane zápalu synoviálnej membrány (tkanivo, ktoré spája kĺby), šliach alebo väzov; potrhanie svalov; únava. Kombinácia týchto faktorov ovplyvňuje intenzitu bolesti.

Bolesť je pri artritíde veľmi individuálna. Faktory, ktoré prispievajú k bolesti zahŕňajú veľkosť poškodenia a opuchu v kĺbe.

Ako je artritída diagnostikovaná?

Aby lekár mohol diagnostikovať artritídu, musí prezrieť pacientove zdravotné záznamy a pýtať sa na jeho bolesti. Potom vykoná fyzickú prehliadku, aby zistil príčinu bolesti a jej vplyv na normálne fungovanie pacienta.

Pacient môže podstúpiť vyšetrenie röntgenom alebo inou zobrazujúcou procedúrou, ako je CT (počítačová tomografia)  a MRI (zobrazovanie magnetickou rezonanciou), aby lekár videl, ako veľmi je kĺb poškodený. Po konzultácii so svojím lekárom môže pacient navštíviť aj rôznych špecialistov. Presný postup je na webe arthritis.org

Ako sa artritída lieči?

Liečba artritídy závisí od typu artritídy, od intenzity bolesti, a od celkového zdravia pacienta. Cieľom liečby je liečiť všetky príčiny bolesti artritídy, zvýšiť pohyblivosť a silu kĺbu, a naučiť pacienta ako zvládnuť bolesť.

Možnosti liečby sú: lieky, cvičenie, teplo/chlad, používanie ochrany kĺbov a operácia. Plán liečby môže zahŕňať viac ako len jednu z týchto možností.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *