Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo poistené

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého majiteľa vozidla. Predstavuje základné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. Je dôležité mať svoje vozidlo poistené, aby ste sa vyhli pokutám a problémom s políciou. V tomto článku sa dozviete, ako overiť, či je vaše vozidlo poistené v rámci PZP.

Kroky na overenie PZP

 1. Pripravte si potrebné informácie: Predtým, než začnete overovať PZP, získajte všetky potrebné informácie o vašom vozidle, ako je evidenčné číslo, značka vozidla a rok výroby.
 2. Využite online služby: Mnohé poisťovne a orgány dohľadu nad poisťovníctvom ponúkajú online služby na overenie PZP. Tieto služby vám umožnia zadať potrebné informácie o vozidle a zistiť, či je poistené. Vyberte si overovací portál, ktorý je vhodný pre vašu krajinu alebo konkrétnu poisťovňu.
 3. Overte PZP telefonicky: Ak nemôžete použiť online službu alebo uprednostňujete osobný kontakt, môžete overiť PZP aj telefonicky. Zavolajte na infolinku svojej poisťovne alebo orgánu dohľadu nad poisťovníctvom a poskytnite im potrebné údaje o vašom vozidle.
 4. Overte PZP osobne: V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo telefonu, môžete svoje PZP overiť aj osobne. Navštívte najbližšiu pobočku svojej poisťovne alebo orgánu dohľadu nad poisťovníctvom a požiadajte o overenie PZP.

Čo robiť, ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené v rámci PZP

Ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, mali by ste okamžite konať:

 1. Získajte PZP: Bezodkladne vybavte svoje vozidlo povinným zmluvným poistením. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá vám poskytne najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Zaregistrujte vozidlo: Ak ste kúpili nové vozidlo alebo ste zmenili svoju adresu, zaregistrujte vozidlo na miestnom dopravnom inšpektoráte alebo registračnom úrade. Uistite sa, že všetky vaše údaje sú aktuálne a zodpovedajú vašej súčasnej situácii.
 3. Preverujte platnosť PZP: Pravidelne kontrolujte platnosť svojho PZP, aby ste sa vyhli možným problémom v budúcnosti. Dávajte si pozor na dátumy a vyhnete sa pokutám za jazdu s neplatným poistením.
 4. Urobte si pripomienku: Nastavte si pripomienku, ktorá vás upozorní na blížiaci sa termín obnovy PZP. Týmto spôsobom si zaistíte, že vaše vozidlo bude vždy poistené a budete mať pokoj v duši.

Dôsledky jazdy bez PZP

Jazda bez povinného zmluvného poistenia je nelegálna a môže mať vážne následky:

 1. Pokuty: Ak vás polícia pristihne pri jazde bez platného PZP, môžete čeliť vysokým pokutám a v niektorých prípadoch dokonca strate bodov z vodičského preukazu.
 2. Odpovednosť za škody: V prípade dopravnej nehody budete osobne zodpovedať za všetky škody spôsobené tretím stranám. To znamená, že budete musieť uhradiť náklady na opravu vozidiel, liečbu zranení a iné výdavky spojené s nehodou.
 3. Ťažkosti s poistením: Ak ste už boli prichytení pri jazde bez PZP, môže to spôsobiť problémy pri získavaní poistenia v budúcnosti. Poisťovne môžu považovať vašu históriu za rizikovú a môžu vám ponúknuť vyššie ceny alebo vám odmietnuť poistenie úplne.

Overenie PZP je dôležité pre každého majiteľa vozidla, aby sa vyhol problémom s políciou a v prípade nehody. Pomocou online služieb, telefonického kontaktu alebo osobnej návštevy na pobočke svojej poisťovne alebo orgánu dohľadu nad poisťovníctvom môžete jednoducho zistiť, či je vaše vozidlo poistené. Ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, ihneď konať a zabezpečte ho cez vhodné poistenie auta.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *