PZP a čelné sklo: Ako sa poistiť proti škodám na čelnom sklе

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. Avšak, PZP nezahŕňa škody na vlastnom vozidle, ako napríklad prasknutie alebo poškodenie čelného skla. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa poistiť proti škodám na čelnom sklе a ako získať vhodné krytie.

Krytie škôd na čelnom sklе mimo PZP

Pre pokrytie škôd na čelnom sklе je potrebné zabezpečiť si dodatočné poistenie. Dve najčastejšie formy poistenia, ktoré pokrývajú takéto škody, sú:

 1. Havarijné poistenie: Kasko poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré pokrýva škody na vlastnom vozidle vrátane škôd na čelnom sklе. Úroveň krytia sa môže líšiť v závislosti od pojistných podmienok a zvolenej poisťovne. Zvážte si, či je pre vás kasko poistenie vhodné, a prečítajte si podmienky krytia, aby ste mali istotu, že poškodenie čelného skla je zahrnuté.
 2. Poistenie čelného skla: Niektoré poisťovne ponúkajú špeciálne poistenie pre čelné sklo. Toto poistenie je zamerané výhradne na pokrytie nákladov na opravu alebo výmenu poškodeného čelného skla. Overte si ponuky rôznych poisťovní a zvážte, či je pre vás tento druh poistenia vhodný.

Ako ušetriť na poistení čelného skla

 1. Porovnajte ponuky: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, ktoré poskytujú krytie pre škody na čelnom sklе. Zamerajte sa na tie, ktoré poskytujú najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Vyberte si vyššiu spoluúčasť: Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri oprave alebo výmene čelného skla predtým, než poisťovňa uhradí zvyšok nákladov. Ak si zvolíte vyššiu spoluúčasť, môže to znížiť vaše prémie.
 3. Udržujte si dobrú jazdnú históriu: Mnohé poisťovne poskytujú zľavy pre vodičov s dobrým jazdným záznamom a bez nehôd. Dodržiavajte dopravné predpisy a dbajte na bezpečnú jazdu, aby ste sa kvalifikovali na tieto zľavy.
 4. Využite zľavy na kombinovanie poistení: Ak máte už iné poistenie, napríklad PZP alebo poistenie domácnosti u rovnakej poisťovne, môžete sa pýtať na zľavy za kombinovanie poistení. Týmto spôsobom môžete ušetriť nielen na poistení čelného skla, ale aj na iných druhoch poistenia.
 5. Zvážte vyššiu odolnosť skla: Ak plánujete výmenu čelného skla alebo kúpu nového vozidla, zvážte investíciu do čelného skla s vyššou odolnosťou. Tieto sklá sú odolnejšie voči poškodeniu a môžu znížiť riziko škôd, čo môže mať pozitívny vplyv na cenu poistenia.

Čo robiť pri poškodení čelného skla

Ak sa vám čelné sklo poškodí, postupujte nasledovne:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Čím skôr budete mať kontakt so svojou poisťovňou, tým rýchlejšie budete môcť vybaviť opravu alebo výmenu čelného skla. Informujte ich o škode a zistite, aké kroky je potrebné urobiť ďalej.
 2. Vyberte si opravárenský servis: Mnohé poisťovne majú zoznam schválených opravárenských dielní, s ktorými spolupracujú. Zistite, ktoré dielne sú vám k dispozícii, a vyberte si tú, ktorá je pre vás najvhodnejšia.
 3. Zabezpečte čelné sklo: Predtým, než opraváreň navštívite, zabezpečte čelné sklo tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. To môže zahŕňať použitie lepiacej pásky na praskliny alebo zabezpečenie skla pred prípadným pádom.
 4. Vykonajte opravu alebo výmenu: V opravárenskom servise sa čelné sklo buď opraví, alebo v prípade väčších škôd vymení za nové. Postarajte sa o to, aby ste mali všetky potrebné dokumenty a informácie pre opraváreň, vrátane detailov vášho poistenia a čísla poistnej zmluvy.
 5. Uzavrite škodovú udalosť: Po oprave alebo výmene čelného skla informujte svoju poisťovňu o dokončení procesu a poskytnite im prípadné doklady, ktoré požadujú, ako napríklad účet alebo doklad o oprave. Týmto krokom sa uzatvára škodová udalosť, a poisťovňa môže preplatiť náklady podľa dohodnutých podmienok.

PZP ako základné poistenie nepokrýva škody na čelnom sklе. Ak chcete získať krytie proti takýmto škodám, zvážte kasko poistenie alebo špeciálne poistenie čelného skla. Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní, udržujte si dobrú jazdnú históriu a využívajte zľavy na kombinovanie poistení, aby ste ušetrili na poistení čelného skla. V prípade poškodenia čelného skla postupujte podľa uvedených krokov a rýchlo a efektívne riešte škodovú udalosť.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo poistené

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého majiteľa vozidla. Predstavuje základné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. Je dôležité mať svoje vozidlo poistené, aby ste sa vyhli pokutám a problémom s políciou. V tomto článku sa dozviete, ako overiť, či je vaše vozidlo poistené v rámci PZP.

Kroky na overenie PZP

 1. Pripravte si potrebné informácie: Predtým, než začnete overovať PZP, získajte všetky potrebné informácie o vašom vozidle, ako je evidenčné číslo, značka vozidla a rok výroby.
 2. Využite online služby: Mnohé poisťovne a orgány dohľadu nad poisťovníctvom ponúkajú online služby na overenie PZP. Tieto služby vám umožnia zadať potrebné informácie o vozidle a zistiť, či je poistené. Vyberte si overovací portál, ktorý je vhodný pre vašu krajinu alebo konkrétnu poisťovňu.
 3. Overte PZP telefonicky: Ak nemôžete použiť online službu alebo uprednostňujete osobný kontakt, môžete overiť PZP aj telefonicky. Zavolajte na infolinku svojej poisťovne alebo orgánu dohľadu nad poisťovníctvom a poskytnite im potrebné údaje o vašom vozidle.
 4. Overte PZP osobne: V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo telefonu, môžete svoje PZP overiť aj osobne. Navštívte najbližšiu pobočku svojej poisťovne alebo orgánu dohľadu nad poisťovníctvom a požiadajte o overenie PZP.

Čo robiť, ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené v rámci PZP

Ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, mali by ste okamžite konať:

 1. Získajte PZP: Bezodkladne vybavte svoje vozidlo povinným zmluvným poistením. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá vám poskytne najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Zaregistrujte vozidlo: Ak ste kúpili nové vozidlo alebo ste zmenili svoju adresu, zaregistrujte vozidlo na miestnom dopravnom inšpektoráte alebo registračnom úrade. Uistite sa, že všetky vaše údaje sú aktuálne a zodpovedajú vašej súčasnej situácii.
 3. Preverujte platnosť PZP: Pravidelne kontrolujte platnosť svojho PZP, aby ste sa vyhli možným problémom v budúcnosti. Dávajte si pozor na dátumy a vyhnete sa pokutám za jazdu s neplatným poistením.
 4. Urobte si pripomienku: Nastavte si pripomienku, ktorá vás upozorní na blížiaci sa termín obnovy PZP. Týmto spôsobom si zaistíte, že vaše vozidlo bude vždy poistené a budete mať pokoj v duši.

Dôsledky jazdy bez PZP

Jazda bez povinného zmluvného poistenia je nelegálna a môže mať vážne následky:

 1. Pokuty: Ak vás polícia pristihne pri jazde bez platného PZP, môžete čeliť vysokým pokutám a v niektorých prípadoch dokonca strate bodov z vodičského preukazu.
 2. Odpovednosť za škody: V prípade dopravnej nehody budete osobne zodpovedať za všetky škody spôsobené tretím stranám. To znamená, že budete musieť uhradiť náklady na opravu vozidiel, liečbu zranení a iné výdavky spojené s nehodou.
 3. Ťažkosti s poistením: Ak ste už boli prichytení pri jazde bez PZP, môže to spôsobiť problémy pri získavaní poistenia v budúcnosti. Poisťovne môžu považovať vašu históriu za rizikovú a môžu vám ponúknuť vyššie ceny alebo vám odmietnuť poistenie úplne.

Overenie PZP je dôležité pre každého majiteľa vozidla, aby sa vyhol problémom s políciou a v prípade nehody. Pomocou online služieb, telefonického kontaktu alebo osobnej návštevy na pobočke svojej poisťovne alebo orgánu dohľadu nad poisťovníctvom môžete jednoducho zistiť, či je vaše vozidlo poistené. Ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, ihneď konať a zabezpečte ho cez vhodné poistenie auta.

PZP a stret so zverou: Ako sa vyhnúť a čo robiť v prípade kolízie

Strety so zverou sú bežným rizikom pri jazde na cestách, a to najmä v oblastiach s bohatou prírodou a v noci. Povinné zmluvné poistenie (PZP) pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ale čo sa stane, keď vaše vozidlo narazí do zvieraťa? V tomto článku sa dozviete viac o PZP a stretom so zverou, ako sa im vyhnúť a čo robiť v prípade kolízie.

Ako sa vyhnúť stretom so zverou

 1. Buďte opatrní v noci: Zvieratá sú často aktívnejšie za súmraku a noci, preto je dôležité byť v týchto časoch extra opatrný a jazdiť s primeranou rýchlosťou.
 2. Pozorujte značky: V oblastiach s vyšším výskytom zveri sú často umiestnené značky varujúce pred zverou. Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia a buďte v týchto oblastiach ostražití.
 3. Používajte diaľkové svetlá: Pri jazde v noci používajte dálkové svetlá, aby ste lepšie videli cestu pred sebou. Pri zbadaní zvieraťa na ceste prepnite na stretávacie svetlá, aby ste zvieraťu nezaslepili zrak a dali mu šancu opustiť cestu.

Čo robiť v prípade kolízie so zverou

 1. Zastavte vozidlo: Po kolízii so zverou zastavte vozidlo na bezpečnom mieste mimo vozovky a zapnite výstražné svetlá.
 2. Zistite rozsah škôd: Skontrolujte vozidlo a zistite, aké škody spôsobil stret so zverou.
 3. Oznámte incident polícii: V niektorých krajinách je povinné nahlásiť kolíziu so zverou polícii. Skontrolujte miestne predpisy a postupujte podľa nich.
 4. Fotodokumentácia: Odfotite si škody na vozidle a miesto nehody. Tieto fotografie môžu byť dôležité pri uplatnení poistnej udalosti.
 5. Kontaktujte poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o kolízii a postupujte podľa pokynov.

Ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ale nie vždy pokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené kolíziou so zverou. Preto je dôležité zabezpečiť si vhodné poistenie, ktoré pokryje takéto škody.

 • Kasko poistenie: Toto dobrovoľné poistenie je navrhnuté na pokrytie škôd na vlastnom vozidle vrátane škôd spôsobených stretom so zverou. Úroveň krytia sa môže líšiť v závislosti od pojistných podmienok a zvolenej poisťovne. Je to iný typ poistenia auta.
 • Zvýšené PZP: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zvýšené PZP s rozšíreným krytím, ktoré môže zahŕňať aj škody spôsobené stretom so zverou. Pred uzatvorením zmluvy sa uistite, či váš balík PZP zahŕňa takéto krytie.

Ako ušetriť na poistení, ktoré pokrýva škody spôsobené stretom so zverou

 1. Porovnajte ponuky: Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní, ktoré ponúkajú krytie pre škody spôsobené stretom so zverou. Zamerajte sa na tie, ktoré poskytujú najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Zvážte kombináciu poistení: V prípade, že máte aj iné vozidlá, môžete získať zľavu, ak poistíte všetky vozidlá u tej istej poisťovne.
 3. Bezpečnosť vozidla: Investujte do bezpečnostných zariadení a príslušenstva, ktoré môžu znížiť riziko kolízie so zverou, ako sú napríklad svetlomety s automatickým stmievaním alebo asistenčné systémy na rozpoznanie zvierat.

Strety so zverou predstavujú riziko na cestách, najmä v oblastiach s bohatou prírodou a počas noci. Povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni tretie strany pred škodami, ale pre pokrytie škôd na vlastnom vozidle spôsobených stretom so zverou je potrebné zabezpečiť si vhodné poistenie, ako je kasko poistenie alebo rozšírené PZP. Aby ste sa vyhli stretom so zverou, dodržiavajte

PZP pre prívesný vozík: Dôležité informácie o povinnom zmluvnom poistení pre váš vozík

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanoveným poistením pre všetkých držiteľov motorových vozidiel, vrátane prívesných vozíkov. PZP chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými vlastníkom vozidla a je povinné pre každé registrované vozidlo. V tomto článku sa dozviete viac o PZP pre prívesný vozík a ako ho zabezpečiť.

Ako zabezpečiť PZP pre prívesný vozík?

Proces zabezpečenia PZP pre prívesný vozík je podobný ako pre ostatné vozidlá. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vyberte si poisťovňu: Na trhu nájdete niekoľko poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre prívesné vozíky. Porovnajte ich ponuky, ceny a podmienky, aby ste našli tú najlepšiu pre vás.
 2. Vyplňte žiadosť: Po výbere poisťovne vyplňte žiadosť o PZP pre váš prívesný vozík. Žiadosť bude obsahovať údaje o vlastníkovi vozidla, technické údaje o prívesnom vozíku a údaje o prípadnom ťažnom vozidle.
 3. Uzatvorenie zmluvy a platba: Po schválení žiadosti podpíšete zmluvu o PZP s poisťovňou a uhradíte poistné, buď jednorazovo alebo v splátkach.

Čo ovplyvňuje cenu PZP pre prívesný vozík?

Niekoľko faktorov môže ovplyvniť cenu PZP pre váš prívesný vozík:

 1. Typ prívesného vozíka: Rôzne typy prívesov (nákladné, obytné, loďarské atď.) môžu mať odlišné ceny PZP, pretože každý typ predstavuje iné riziko pre poisťovňu.
 2. Hmotnosť vozíka: Celková hmotnosť prívesu môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Ťažšie prívesy s väčšou hmotnosťou majú zvyčajne vyššie poistné.
 3. Použitie prívesného vozíka: Aký účel má váš príves, či už je určený pre komerčné alebo súkromné použitie, môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Komerčné prívesy môžu mať vyššie poistné, pretože predstavujú väčšie riziko pre poisťovňu.
 4. Frekvencia použitia: Ako často používate prívesný vozík môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Ak príves používate len občas, niektoré poisťovne môžu ponúknuť nižšie poistné.

Ako ušetriť na PZP pre prívesný vozík?

Ak hľadáte spôsoby, ako ušetriť na PZP pre váš prívesný vozík, zvážte tieto tipy:

 1. Porovnajte ponuky: Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a zamerajte sa na tie, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Zvážte zľavy: Niektoré poisťovne môžu ponúknuť zľavy pre vodičov, ktorí kombinujú poistenie prívesu s poistením ťažného vozidla, alebo pre tých, ktorí vlastnia viacero prívesov a poistia ich u rovnakej poisťovne.
 3. Bezpečnosť prívesu: Investujte do zabezpečovacích zariadení, ako sú zámky na nápravách, zámky na klzne alebo GPS sledovanie, ktoré môžu znížiť riziko krádeže a tým aj cenu PZP.
 4. Udržujte čistú jazdnú históriu: Vodiči s dobrou jazdnou históriou a bez škôd majú zvyčajne nižšie PZP. Snažte sa vyhnúť dopravným nehodám a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre všetkých majiteľov prívesných vozíkov. Aby ste si zaistili PZP pre váš prívesný vozík, vyberte si poisťovňu, vyplňte žiadosť a uhradte poistné. Pri výbere PZP zohľadnite faktory, ktoré ovplyvňujú cenu, ako sú typ prívesu, hmotnosť, použitie a frekvencia použitia. Ak chcete ušetriť na PZP, porovnávajte ponuky, získavajte zľavy, zabezpečte svoj prí

PZP pre motocykel: Ako zabezpečiť povinné poistenie pre vašu motorku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre každé vozidlo, a to vrátane motocyklov. PZP chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými vlastníkom vozidla a je zákonom stanovené ako povinné pre každého držiteľa vozidla. Nejde teda len o poistenie auta, ale iných vozidiel. V tomto článku sa dozviete viac o PZP pre motocykel a ako si ho zabezpečiť.

Ako si zaistiť PZP pre motorku?

Zabezpečenie PZP pre váš motocykel je podobné procesu pre osobné automobily. Nasledujte tieto kroky:

 1. Vyberte si poisťovňu: Na trhu existuje niekoľko poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre motorky. Porovnajte ich ponuky, ceny a podmienky, aby ste našli tú najvhodnejšiu pre vás.
 2. Vyplňte žiadosť: Po výbere poisťovne vyplňte žiadosť o PZP pre váš motocykel. Žiadosť bude obsahovať údaje o vlastníkovi motorky, technické parametre motocykla a údaje o vodičských skúsenostiach.
 3. Uzatvorenie zmluvy a platba: Po schválení žiadosti podpíšete zmluvu o PZP s poisťovňou a uhradíte poistné, buď jednorazovo alebo v splátkach.

Čo ovplyvňuje cenu PZP pre motocykel?

Niekoľko faktorov môže ovplyvniť cenu PZP pre váš motocykel:

 1. Typ motocykla: Rôzne typy motocyklov (športové, cruisery, enduro atď.) môžu mať odlišné ceny PZP, pretože každý typ predstavuje iné riziko pre poisťovňu.
 2. Výkon motorky: Výkon motocykla, vyjadrený v kW alebo konoch, môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Silnejšie motorky s väčším výkonom majú zvyčajne vyššie poistné.
 3. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči alebo tí s menším počtom rokov vodičských skúseností môžu mať vyššie PZP, pretože predstavujú väčšie riziko pre poisťovňu.
 4. Počet škôd: História škôd vodiča môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Vodiči s čistou históriou škôd majú zvyčajne nižšie poistné, pretože sú považovaní za menej rizikových pre poisťovňu.
 5. Lokalita: Miesto, kde sa motocykel používa a parkuje, môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Napríklad v mestách alebo v oblastiach s vyššou dopravnou nehodovosťou môžu byť ceny PZP vyššie.

Ako ušetriť na PZP pre motocykel?

Ak hľadáte spôsoby, ako ušetriť na PZP pre váš motocykel, zvážte tieto tipy:

 1. Porovnajte ponuky: Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a zamerajte sa na tie, ktoré ponúkajú najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Zvážte zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre vodičov s dlhodobým bezškodovým jazdením, pre členov motorkárskych klubov alebo pre tých, ktorí absolvujú bezpečnostné jazdecké kurzy.
 3. Zabezpečenie motocykla: Investujte do zabezpečovacích zariadení, ako sú imobilizéry, alarmy alebo GPS sledovanie, ktoré môžu znížiť riziko krádeže a tým aj cenu PZP.
 4. Udržujte čistú jazdnú históriu: Vodiči s dobrou jazdnou históriou a bez škôd majú zvyčajne nižšie PZP. Snažte sa vyhnúť dopravným nehodám a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre všetkých majiteľov motocyklov. Aby ste si zaistili PZP pre váš motocykel, vyberte si poisťovňu, vyplňte žiadosť a uhradte poistné. Pri výbere PZP zohľadnite faktory, ktoré ovplyvňujú cenu, ako sú typ motocykla, výkon, vek a skúsenosti vodiča, počet škôd a lokalita. Ak chcete ušetriť na PZP, porovnávajte ponuky, získavajte zľavy, zabezpečte svoj motocykel a udržujte čistú jazdnú históriu.

Havarijné poistenie: Dôležitý doplnok k PZP

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý slúži na krytie škôd spôsobených na vlastnom vozidle. Tento druh poistenia auta alebo iného vozidla je ideálnym doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím osobám. Havarijné poistenie zabezpečuje pokrytie nákladov spojených s opravou alebo výmenou vozidla v prípade nehody, krádeže, požiaru alebo živelnej katastrofy.

Prečo zvažovať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie prináša niekoľko výhod, ktoré môžu byť prínosom pre vlastníka vozidla:

 1. Finančná istota: V prípade škody na vlastnom vozidle havarijné poistenie zabezpečuje finančnú istotu a pokrytie nákladov na opravy či výmenu vozidla.
 2. Rozšírená ochrana: Kým PZP chráni len pred škodami spôsobenými tretím stranám, havarijné poistenie poskytuje širšiu ochranu, vrátane škôd spôsobených vlastníkom alebo živelnými udalosťami.
 3. Pokoj v mysli: Vďaka havarijnému poisteniu môžete mať pokoj v mysli, že v prípade nečakaných udalostí budú vaše finančné záväzky pokryté.

Ako si vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Rozsah krytia: Poistné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a ponúkaného produktu. Preskúmajte dostupné možnosti a zvážte, či chcete zahrnúť len základné riziká alebo aj prídavné krytie, ako napríklad poistenie proti krádeži či vandalizmu.
 2. Cena poistenia: Havarijné poistenie zvyčajne závisí od hodnoty vozidla, jeho veku, typu a technických parametrov, ako aj od vodičových skúseností. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní a zvážte, či cena zodpovedá ponúkanému krytiu.
 3. Spolupráca s opravárňami: Pred uzatvorením havarijného poistenia sa oboznámte s tým, s akými autoservismi a opravárňami poisťovňa spolupracuje. Táto informácia je dôležitá pre prípad, že by ste potrebovali využiť opravy po nehode alebo inej udalosti.
 4. Poistné podmienky a výluky: Dôkladne si preštudujte poistné podmienky a zoznámte sa s možnými výlukami a obmedzeniami. Niektoré havarijné poistenia môžu mať výluky, ktoré by mohli ovplyvniť nárok na poistné plnenie.
 5. Franšíza: Franšíza je suma, ktorú vlastník vozidla platí z každej škody, predtým ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Zvážte, či je pre vás prijateľné platiť franšízu a akú výšku franšízy si môžete dovoliť.

Ako uzatvoriť havarijné poistenie?

Uzatvorenie havarijného poistenia prebieha nasledovne:

 1. Výber poisťovne a ponuky: Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka havarijné poistenie s krytím a podmienkami, ktoré vyhovujú vašim potrebám a finančným možnostiam.
 2. Vyplnenie žiadosti: Vyplňte žiadosť o havarijné poistenie, ktorá obsahuje údaje o vlastníkovi vozidla, vozidle a požadovanom krytí.
 3. Poskytnutie dokladov: Poisťovňa môže požadovať kopie dokladov, ako sú technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla alebo doklady o vodičských skúsenostiach.
 4. Platba poistného: Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy uhradíte poistné, buď jednorazovo alebo v splátkach.

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu, ktorý prináša finančnú istotu a rozšírenú ochranu pre vlastníka vozidla. Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite faktory, ako sú rozsah krytia, cena poistenia, spolupráca s opravárňami, poistné podmienky, výluky a franšíza. Nezabudnite si dôkladne preštudovať poistné podmienky pred podpísaním zmluvy.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť svoju poistku

Dôvody na výpoveď PZP

Dôvody na výpoveď povinného zmluvného poistenia (PZP) môžu byť rôzne. Mnohí klienti sa rozhodnú pre zmenu poisťovne s cieľom získať lepšie podmienky alebo nižšiu cenu poistenia. Iní môžu ukončiť PZP z dôvodu predaja vozidla, dlhodobého odstavenia alebo zrušenia registrácie. V tomto článku sa dozviete, ako správne vypovedať PZP a na čo si dať pozor.

Ako vypovedať PZP?

Predtým, než sa rozhodnete vypovedať PZP, uistite sa, že máte dôvod na výpoveď. V prípade, že máte záujem o zmenu poisťovne, je dôležité najskôr nájsť novú poisťovňu a uzavrieť zmluvu o PZP, aby ste mali zabezpečené nepretržité poistenie.

Výpoveď PZP musí byť podaná písomne, buď prostredníctvom pošty alebo osobne v pobočke poisťovne. Výpovedná lehota je zvyčajne stanovená v poistnej zmluve a môže sa líšiť v závislosti od poisťovne. Zvyčajne sa pohybuje medzi 30 až 60 dňami.

Čo by malo obsahovať výpovedné písmo?

Výpovedné písmo by malo obsahovať nasledujúce informácie:

 1. Údaje o vlastníkovi vozidla (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo).
 2. Údaje o vozidle (značka, model, rok výroby, evidenčné číslo).
 3. Číslo poistnej zmluvy.
 4. Dátum, kedy má výpoveď nadobudnúť platnosť.
 5. Dôvod výpovede.
 6. Podpis vlastníka vozidla.

Povinnosti pri výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je potrebné dodržiavať niekoľko povinností:

 1. Nepretržité poistenie: Ako vlastník vozidla ste zodpovední za to, aby ste mali nepretržité poistenie. Pred výpoveďou svojho súčasného PZP si teda zaistite nové poistenie u inej poisťovne
 2. Dodržanie výpovednej lehoty: Pri výpovedi PZP je potrebné dodržať výpovednú lehotu stanovenú vašou poisťovňou. Ak túto lehotu neprejdete, vaša výpoveď nemusí byť akceptovaná a budete stále zaviazaní k pôvodnej poistnej zmluve.
 3. Informovanie poisťovne o zmene údajov: Ak sa po podaní výpovede zmenia vaše údaje alebo údaje o vozidle, máte povinnosť tieto zmeny oznámiť svojej pôvodnej poisťovni.
 4. Vrátenie poistnej známky: V prípade, že ste pri uzatvorení PZP dostali poistnú známku, je potrebné ju vrátiť poisťovni po ukončení poistenia.

Výpoveď PZP je proces, ktorý si vyžaduje pozornosť a dodržiavanie určitých pravidiel. Predtým, než sa rozhodnete vypovedať svoje povinné zmluvné poistenie, uistite sa, že ste sa oboznámili s podmienkami výpovede a máte pripravenú novú poistnú zmluvu, aby ste zabezpečili nepretržité poistenie. Pri výpovedi PZP nezabudnite dodržiavať výpovednú lehotu, informovať poisťovňu o zmene údajov a vrátiť poistnú známku, ak ste ju obdržali.

Povinné zmluvné poistenie: Kľúčové informácie a tipy na úsporu

Čo je PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP), tiež známe ako zákonné poistenie, je základným poistným produktom, ktorý musí mať každý držiteľ vozidla v rámci Slovenskej republiky. Táto poistka zabezpečuje finančné krytie škôd spôsobených vlastníkom alebo vodičom vozidla tretím osobám, či už ide o škody na majetku alebo zdraví, prípadne smrti.

Ako získať najlacnejšie PZP?

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Ceny PZP sa môžu výrazne líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú napríklad typ vozidla, vek vodiča či počet škôd z minulosti.

PZP online: Rýchle a pohodlné

V dnešnej dobe si môžete PZP zaobstarať pohodlne online. Mnohé poisťovne ponúkajú svoje služby prostredníctvom internetu, čo umožňuje klientom rýchlo a jednoducho uzavrieť poistnú zmluvu. Výhodou online PZP je tiež možnosť porovnávať rôzne ponuky a sledovať aktuálne akcie či zľavy.

PZP kalkulačka: Zistite cenu poistenia vopred

Pre získanie presnejšieho prehľadu o cene PZP môžete využiť praktický nástroj – PZP kalkulačku. Táto kalkulačka vám po zadaní potrebných údajov o vozidle a vodičovi vypočíta orientačnú cenu poistenia. Vďaka tomu budete vedieť, s akými nákladmi môžete približne počítať.

PZP porovnanie: Nájdite najvýhodnejšiu ponuku

Aby ste našli najvýhodnejšiu ponuku PZP, je potrebné porovnať rôzne poisťovne a ich produkty. Na trhu existuje mnoho webových stránok, ktoré vám umožňujú rýchle a jednoduché PZP porovnanie. Zadáte potrebné údaje o sebe a svojom vozidle, a systém vám zobrazí výsledky s cenami a podmienkami od rôznych poisťovní. Tieto služby sú často bezplatné a nezáväzné, čo vám umožňuje vybrať si tú najlepšiu ponuku bez akýchkoľvek následných záväzkov.

Zvážte zľavy a bonusy

Pri výbere PZP nezabudnite zohľadniť rôzne zľavy a bonusy, ktoré poisťovne ponúkajú svojim klientom. Môže ísť napríklad o zľavy pre nových zákazníkov, zľavy pre verných klientov alebo zľavy pre bezškodových vodičov. Taktiež zvážte možnosť získania balíčkových ponúk, keď poisťovňa spája viacero poistiek do jednej, čím môžete ušetriť ešte viac peňazí.

Povinné zmluvné poistenie, známe aj ako zákonné poistenie, je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva vozidla na Slovensku. Aby ste našli najlacnejšie PZP, využite online nástroje, ako sú PZP kalkulačka či PZP porovnanie. Nezabudnite zohľadniť rôzne zľavy a bonusy, ktoré vám môžu priniesť ešte väčšiu úsporu. Nakoniec, rýchly a jednoduchý proces uzatvorenia PZP online ušetrí nielen váš čas, ale aj peniaze.

Poistenie auta – cena

Poistenie auta cenaMajitelia áut sa väčšinou snažia čo najviac ušetriť na cene poistenia auta. Sumy za poistky sa pritom pohybujú v rôznych cenových reláciách. Mnoho závisí aj od tzv. doplnkových pripoistení, ktoré si k poisteniu uzatvoríte. Tie samozrejme cenu navyšujú.  Je ale najlepšie zamerať sa pri hľadaní poistenia auta len na cenu, teda na tú najlacnejšiu ponuku? Naozaj vám aj lacná poistka poskytne v prípade nehody či krádeže rovnaké krytie ako drahšia? A je naozaj nutné uzatvárať aj nejaké pripoistenia? O tom všetkom si povieme v nasledujúcom článku.

Lacné vs drahé poistenie auta

Dokáže vám teda aj lacná poistka zabezpečiť rovnakú finančnú náhradu za škodu ako poistka drahšia? Všetky podmienky, predovšetkým krytie poistnej udalosti máte zahrnuté v poistnej zmluve. Preto je potrebné si ju ešte pred jej podpísaním dobre preštudovať. Práve cena za poistenia auta v UzavriPZP musí rozlišovať aj to, či sa jedná o povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie. Na cenu havarijného poistenia totiž dosť výrazne vplýva aj tzv. spoluúčasť, ktorú si volíte samy. Čím vyššiu spoluúčasť uzatvoríte, tým budete mať nižšiu cenu poistky.

Vo všeobecnosti ale platí, že aj lacné poistenie auta vás dokáže dobre zabezpečiť. Poistné krytie PZP je stanovené celoeurópskymi normami. A to pri škode na zdraví alebo usmrtením na minimálne 5 miliónov eur a pri škode a ušlom zisku na 1 milión eur. Podmienky sú teda dané pre všetkých rovnaké. Rozdiel medzi lacnejšou a drahšou poistkou nájdete skôr v doplnkových službách, ktoré vám poisťovne vedia ponúknuť. Alebo si poistite auto na kratšie – https://www.uzavripzp.sk/poistenie-auta/kratkodobe/. Niektorí poskytovatelia vám totiž v cene poistenia auta ponúknu aj:

V tom prípade je len na vás, či sa uspokojíte so základným balíkom. Ten vám ale v konečnom dôsledku zabezpečí rovnaké poistné krytie v prípade nehody. Ak budete poisťovať nové auto, tak sa držte týchto pokynov.

PZP a havarijné poistenie

Muž s otáznikom a výkričnikomAko sme už spomínali vyššie, pri havarijnom poistení auta sa na cene výrazne podieľa výška spoluúčasti. Tá býva zväčša vo výške 5 – 10%, môže však byť aj vyššia, ale aj nulová. To, ako si stanovíte spoluúčasť, sa odrazí na cene poistenia. Platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšia cena poistky. Je potrebné si ale uvedomiť, že spoluúčasť sa prejaví aj pri vyplatení finančnej náhrady za škodu, ktorá vám na aute vznikne. V praxi to znamená nasledujúce. Ak si zvolíte spoluúčasť povedzme 10%, tak pri škode 1000 eur vám poisťovňa vyplatí 900 eur. Zvyšok, teda 100 eur, predstavuje vašu desaťpercentnú účasť. Je teda na vás, aký variant si zvolíte. Teda či si radšej priplatíte za vyššie poistenie auta, ale pri škodovej udalosti vám poisťovňa vyplatí viac. Alebo ušetríte na poistke, ale pri nehode vám uhradia menej peňazí. Taktiež môžete ochrániť svoje vozidlo počas dovolenky.

Flotilové poistenie

Pokiaľ vlastníte viac ako päť automobilov, poisťovne majú pre vás pripravený produkt pod názvom flotilové poistenie. Týka sa to teda najmä podnikateľov. Je pri tom jedno, či sú všetky autá osobné, alebo vlastníte nákladné autá, traktory a povedzme aj osobné autá, podstatný je ich počet. V tomto prípade vám poisťovňa stanoví lepšiu cenu, ako keby ste si poisťovali každé auto zvlášť. A ďalšou výhodou je aj to, že všetky autá máte na jednej zmluve, takže je to jednoduchšie aj v rámci účtovníctva. A nemusíte sa obávať, že takáto poistka by sa vám z pohľadu poistného krytia vyplatila menej, ako keby ste poisťovali každé jedno auto zvlášť. Výhodu máte práveže vy, pretože ušetríte na cene poistenia auta.

Ak by sme to teda mali zhrnúť, netreba sa báť lacnejšej ceny. Predovšetkým v prípade povinného zmluvného poistenia, ktoré ako majiteľ auta musíte mať uzatvorené, určite nehrozí, že z lacnejšej poistky nebude rovnako vyplatená poškodenému škoda, ktorú ste spôsobili, ako keď si uzavriete drahšie riešenie. Poisťovne tiež v základnom balíku poskytujú zväčša rovnaké služby, ako sú asistenčné služby alebo poistenie čelného skla.

Ako teda nájsť to najlacnejšie poistenie auta?

Je to úplne jednoduché. Najrýchlejšie to ide online pomocou tzv. kalkulačky. Tú nájdete na stránkach všetkých poskytovateľov a sprostredkovateľov poistenia auta. Fungovanie online kalkulačky je veľmi jednoduché, zvládne to naozaj každý. Do kalkulačky je potrebné zadať len niekoľko základných informácií ako o vozidle, tak aj o majiteľovi vozidla. Údaje je potrebné vyplniť správne. Jednak kvôli stanoveniu správnej ceny, ale aj kvôli tomu, aby na zmluve figurovali správne údaje. Teda pokiaľ sa rozhodnete ho hneď aj uzatvoriť.

Ako sme už vyššie spomínali, na cene poistenia sa podieľajú viaceré faktory. Okrem už spomínaných je to hlavne predchádzajúci bezškodový priebeh majiteľa auta. Potom je to aj rizikovosť či už auta, ale aj vodiča. Teda aký typ a model auta chcete poistiť, s akým výkonom a pod. Čo sa týka vodiča, tak ako dlho už je držiteľom vodičského oprávnenia. Rizikovosť poisťovne skúmajú aj otázkou, odkiaľ ste. Je predpoklad, že na frekventovanejších mestských cestách dochádza k nehodám častejšie ako na cestách v menších obciach. Nižšiu cenu poistenia auta poskytnú poisťovne aj vodičom, ktorí majú deti do 15 rokov. Pretože u nich predpokladajú, že budú na cestách obozretnejší.

Na základe vyplnenia takýchto otázok v online kalkulačke zistíte za pár minút ceny vo všetkých poisťovniach, ktoré tento produkt poskytujú. Systém vám ponuky zoradí pekne od najlacnejšej po najdrahšiu zároveň so všetkými poskytovanými službami. Vy sa tak môžete zodpovedne rozhodnúť, či si zvolíte lacnejšie alebo drahšie poistenie.

Zdroj: https://www.uzavripzp.sk/

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie na dovolenkeČoskoro vyrážate na vytúženú dovolenku a jediné, čo vám ešte chýba, je cestovné poistenie. Mnoho dovolenkárov síce toto poistenie podceňuje, ale bez neho sa naozaj neoplatí riskovať. Viacerých z cestovateľov odrádza aj cena. Vynaložili už nemalé finančné prostriedky na samotnú dovolenku a nechce sa im vyhadzovať ďalšie peniaze do vzduchu. No v dnešnej dobe, keď ponuka prevyšuje dopyt, nie je problém si online vyskladať také cestovné poistenie, aby ste za dobrú cenu dostali patričné služby.

Cena cestovného poistenia, aké faktory ju najviac ovplyvňujú?

Samozrejme väčšinu klientov najviac zaujíma, koľko ho to bude vo výsledku stáť. Veľa bude pritom záležať od konkrétnych požiadaviek poistenca. Prevažná časť poisťovní má vo svojej ponuke určité komplexné balíky poistenia. Ak by sme to zovšeobecnili, tak základný balík obsahuje krytie liečebných nákladov a asistenčné služby. Rozšírený balík bude už obsahovať ďalšie pripoistenia, v závislosti od jednotlivých poisťovní to môže byť poistenie úrazu, batožiny či zodpovednosti za škodu. V komplexnom balíku by potom už malo byť zahrnuté kompletné poistenie vrátane rizikových športov či právnej a technickej pomoci. Cestovné poistenie si však môžete vyskladať aj individuálne, čiže k jednotlivému balíku si pripoistiť to, čo potrebujete.

Ďalšími faktormi, ktoré vplývajú na konečnú sumu poistenia, je:

 • územná platnosť poistenia,
 • dĺžka pobytu,
 • charakter cesty,
 • vek poistenca,
 • rozsah poistného krytia.

Územná platnosť poistenia

Výška ceny poistného sa odvíja aj od krajiny, resp. zóny, do ktorej sa chystáte vycestovať. Niektoré krajiny patria medzi rizikové a do takých si budete musieť za poistenie výrazne  priplatiť. Zoznam všetkých rizikových krajín je zverejnený na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a je neustále aktualizovaný. Medzi rizikové krajiny sa už často dostávajú aj európske krajiny, ktoré by sme vo všeobecnosti považovali za bezpečné, no môže tam hroziť riziko teroristických útokov alebo môže byť problém s nepriaznivou poveternostnou situáciou.

V rámci územnej platnosti poisťovňa berie ohľad aj na cenu za jednotlivé zdravotnícke úkony v konkrétnych krajinách. Napríklad v prípade vážnejšieho úrazu vás v Spojených štátov výjde lekárske ošetrenie pomerne draho.

Dĺžka pobytu

Nohy na pláži pri vodePoznáme dva základné typy poistenia a to krátkodobé a celoročné cestovné poistenie. Pri krátkodobom poistení platí zásada, že čím dlhší pobyt v zahraničí, tým drahšie poistné. Ak cestujete častejšie, prípadne sa chystáte vycestovať na dlhodobý pobyt, viac sa vám z pohľadu financií oplatí celoročné cestovné poistenie.

Účel cesty

Charakter alebo účel cesty sa taktiež výrazne podieľa na tvorbe ceny za poistenie. Rátať musíte s príplatkami za rizikové športy, či niektoré druhy práce v prípadne pracovnej cesty. V niektorých poisťovniach si budete musieť priplatiť aj za rekreačné športy, iné ich majú zahrnuté v rámci základného balíka.

Vek poistenca

Aj vek poistenca je pre poisťovne faktorom pri stanovovaní ceny za cestovné poistenie. Rizikovými klientmi sú pre ne najmä staršie osoby, čiže seniori. Pri nich poisťovňa skôr predpokladá riziko zdravotných ťažkostí. Seniori si teda za poistenie budú musieť priplatiť. Naopak zľavy poskytujú poisťovne deťom do určitého veku, prípadne deťom poskytujú poistenie zdarma. Zľavy môžu využiť napr. aj študenti, resp. držitelia mládežníckych kariet ako ISIC.

Rozsah poistného krytia

Na cenotvorbe sa podieľa aj samotný rozsah jeho krytia. Teda čím viac pripoistení, tým drahšie poistenie. V rámci poistného krytia je ale potrebné pozerať aj na limity poistného krytia.

Ako vidieť, existuje mnoho faktorov, ktoré určujú cenu cestovného poistenia. Aj keď sa to však zdá zložité, cenu za poistenie môžete zistiť veľmi jednoducho. A nemusíte pritom osobne navštíviť ani jednu pobočku poisťovne. Na internete si jednoducho vyhľadajte online kalkulačku. Tam proste zadáte všetky potrebné údaje, zvolíte si pripoistenia, ktoré potrebujete a systém vám rýchlo vygeneruje všetky dostupné ponuky. Tie sa vám zobrazia od tej najlacnejšej po najdrahšiu, samozrejme aj s konkrétnym popisom všetkých dostupných služieb. V ďalšom kroku si môžete cestovné poistenie vyplnením osobných údajov aj uzavrieť.

Našli ste si výhodnejšiu ponuku cestovného poistenia? Zmluvu môžete vypovedať

Môže sa ale aj stať, že ste si uzatvorili poistenie a po čase ste zistili, že nie je až také výhodné, ako sa vám zo začiatku zdalo. Celoročné cestovné poistenie máte samozrejme právo aj vypovedať. Zo zákona tak môžete urobiť na konci poistného obdobia, resp. minimálne 6 týždňov pred skončením poistenia alebo do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy. V týchto prípadoch nemusíte poisťovni nič dokladovať, len jej zašlete výpoveď zmluvy. Ďalšími dôvodmi na odstúpenie od zmluvy je aj škodová udalosť alebo úmrtie poisteného. Vtedy ale musíte poisťovni preukázať úmrtný list, resp. záznam od poisťovne o škodovej udalosti. Rôzne vzory výpovede samozrejme nájdete na internete, prípadne si môžete konkrétnu výpoveď poistnej zmluvy aj vygenerovať a to vyplnením niekoľkých údajov vo formulári. Ak sa chystáte onedlho vycestovať, nezabudnite si však uzatvoriť nové poistenie. Dovolenkovať bez uzatvoreného cestovného poistenia by sa vám totiž mohlo predražiť, ako sme už písali v úvode článku.