Cestovné poistenie

Cestovné poistenie na dovolenkeČoskoro vyrážate na vytúženú dovolenku a jediné, čo vám ešte chýba, je cestovné poistenie. Mnoho dovolenkárov síce toto poistenie podceňuje, ale bez neho sa naozaj neoplatí riskovať. Viacerých z cestovateľov odrádza aj cena. Vynaložili už nemalé finančné prostriedky na samotnú dovolenku a nechce sa im vyhadzovať ďalšie peniaze do vzduchu. No v dnešnej dobe, keď ponuka prevyšuje dopyt, nie je problém si online vyskladať také cestovné poistenie, aby ste za dobrú cenu dostali patričné služby.

Cena cestovného poistenia, aké faktory ju najviac ovplyvňujú?

Samozrejme väčšinu klientov najviac zaujíma, koľko ho to bude vo výsledku stáť. Veľa bude pritom záležať od konkrétnych požiadaviek poistenca. Prevažná časť poisťovní má vo svojej ponuke určité komplexné balíky poistenia. Ak by sme to zovšeobecnili, tak základný balík obsahuje krytie liečebných nákladov a asistenčné služby. Rozšírený balík bude už obsahovať ďalšie pripoistenia, v závislosti od jednotlivých poisťovní to môže byť poistenie úrazu, batožiny či zodpovednosti za škodu. V komplexnom balíku by potom už malo byť zahrnuté kompletné poistenie vrátane rizikových športov či právnej a technickej pomoci. Cestovné poistenie si však môžete vyskladať aj individuálne, čiže k jednotlivému balíku si pripoistiť to, čo potrebujete.

Ďalšími faktormi, ktoré vplývajú na konečnú sumu poistenia, je:

  • územná platnosť poistenia,
  • dĺžka pobytu,
  • charakter cesty,
  • vek poistenca,
  • rozsah poistného krytia.

Územná platnosť poistenia

Výška ceny poistného sa odvíja aj od krajiny, resp. zóny, do ktorej sa chystáte vycestovať. Niektoré krajiny patria medzi rizikové a do takých si budete musieť za poistenie výrazne  priplatiť. Zoznam všetkých rizikových krajín je zverejnený na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a je neustále aktualizovaný. Medzi rizikové krajiny sa už často dostávajú aj európske krajiny, ktoré by sme vo všeobecnosti považovali za bezpečné, no môže tam hroziť riziko teroristických útokov alebo môže byť problém s nepriaznivou poveternostnou situáciou.

V rámci územnej platnosti poisťovňa berie ohľad aj na cenu za jednotlivé zdravotnícke úkony v konkrétnych krajinách. Napríklad v prípade vážnejšieho úrazu vás v Spojených štátov výjde lekárske ošetrenie pomerne draho.

Dĺžka pobytu

Nohy na pláži pri vodePoznáme dva základné typy poistenia a to krátkodobé a celoročné cestovné poistenie. Pri krátkodobom poistení platí zásada, že čím dlhší pobyt v zahraničí, tým drahšie poistné. Ak cestujete častejšie, prípadne sa chystáte vycestovať na dlhodobý pobyt, viac sa vám z pohľadu financií oplatí celoročné cestovné poistenie.

Účel cesty

Charakter alebo účel cesty sa taktiež výrazne podieľa na tvorbe ceny za poistenie. Rátať musíte s príplatkami za rizikové športy, či niektoré druhy práce v prípadne pracovnej cesty. V niektorých poisťovniach si budete musieť priplatiť aj za rekreačné športy, iné ich majú zahrnuté v rámci základného balíka.

Vek poistenca

Aj vek poistenca je pre poisťovne faktorom pri stanovovaní ceny za cestovné poistenie. Rizikovými klientmi sú pre ne najmä staršie osoby, čiže seniori. Pri nich poisťovňa skôr predpokladá riziko zdravotných ťažkostí. Seniori si teda za poistenie budú musieť priplatiť. Naopak zľavy poskytujú poisťovne deťom do určitého veku, prípadne deťom poskytujú poistenie zdarma. Zľavy môžu využiť napr. aj študenti, resp. držitelia mládežníckych kariet ako ISIC.

Rozsah poistného krytia

Na cenotvorbe sa podieľa aj samotný rozsah jeho krytia. Teda čím viac pripoistení, tým drahšie poistenie. V rámci poistného krytia je ale potrebné pozerať aj na limity poistného krytia.

Ako vidieť, existuje mnoho faktorov, ktoré určujú cenu cestovného poistenia. Aj keď sa to však zdá zložité, cenu za poistenie môžete zistiť veľmi jednoducho. A nemusíte pritom osobne navštíviť ani jednu pobočku poisťovne. Na internete si jednoducho vyhľadajte online kalkulačku. Tam proste zadáte všetky potrebné údaje, zvolíte si pripoistenia, ktoré potrebujete a systém vám rýchlo vygeneruje všetky dostupné ponuky. Tie sa vám zobrazia od tej najlacnejšej po najdrahšiu, samozrejme aj s konkrétnym popisom všetkých dostupných služieb. V ďalšom kroku si môžete cestovné poistenie vyplnením osobných údajov aj uzavrieť.

Našli ste si výhodnejšiu ponuku cestovného poistenia? Zmluvu môžete vypovedať

Môže sa ale aj stať, že ste si uzatvorili poistenie a po čase ste zistili, že nie je až také výhodné, ako sa vám zo začiatku zdalo. Celoročné cestovné poistenie máte samozrejme právo aj vypovedať. Zo zákona tak môžete urobiť na konci poistného obdobia, resp. minimálne 6 týždňov pred skončením poistenia alebo do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy. V týchto prípadoch nemusíte poisťovni nič dokladovať, len jej zašlete výpoveď zmluvy. Ďalšími dôvodmi na odstúpenie od zmluvy je aj škodová udalosť alebo úmrtie poisteného. Vtedy ale musíte poisťovni preukázať úmrtný list, resp. záznam od poisťovne o škodovej udalosti. Rôzne vzory výpovede samozrejme nájdete na internete, prípadne si môžete konkrétnu výpoveď poistnej zmluvy aj vygenerovať a to vyplnením niekoľkých údajov vo formulári. Ak sa chystáte onedlho vycestovať, nezabudnite si však uzatvoriť nové poistenie. Dovolenkovať bez uzatvoreného cestovného poistenia by sa vám totiž mohlo predražiť, ako sme už písali v úvode článku.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *