PZP a stret so zverou: Ako sa vyhnúť a čo robiť v prípade kolízie

Strety so zverou sú bežným rizikom pri jazde na cestách, a to najmä v oblastiach s bohatou prírodou a v noci. Povinné zmluvné poistenie (PZP) pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ale čo sa stane, keď vaše vozidlo narazí do zvieraťa? V tomto článku sa dozviete viac o PZP a stretom so zverou, ako sa im vyhnúť a čo robiť v prípade kolízie.

Ako sa vyhnúť stretom so zverou

 1. Buďte opatrní v noci: Zvieratá sú často aktívnejšie za súmraku a noci, preto je dôležité byť v týchto časoch extra opatrný a jazdiť s primeranou rýchlosťou.
 2. Pozorujte značky: V oblastiach s vyšším výskytom zveri sú často umiestnené značky varujúce pred zverou. Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia a buďte v týchto oblastiach ostražití.
 3. Používajte diaľkové svetlá: Pri jazde v noci používajte dálkové svetlá, aby ste lepšie videli cestu pred sebou. Pri zbadaní zvieraťa na ceste prepnite na stretávacie svetlá, aby ste zvieraťu nezaslepili zrak a dali mu šancu opustiť cestu.

Čo robiť v prípade kolízie so zverou

 1. Zastavte vozidlo: Po kolízii so zverou zastavte vozidlo na bezpečnom mieste mimo vozovky a zapnite výstražné svetlá.
 2. Zistite rozsah škôd: Skontrolujte vozidlo a zistite, aké škody spôsobil stret so zverou.
 3. Oznámte incident polícii: V niektorých krajinách je povinné nahlásiť kolíziu so zverou polícii. Skontrolujte miestne predpisy a postupujte podľa nich.
 4. Fotodokumentácia: Odfotite si škody na vozidle a miesto nehody. Tieto fotografie môžu byť dôležité pri uplatnení poistnej udalosti.
 5. Kontaktujte poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o kolízii a postupujte podľa pokynov.

Ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pokrýva škody spôsobené tretím stranám, ale nie vždy pokrýva škody na vlastnom vozidle spôsobené kolíziou so zverou. Preto je dôležité zabezpečiť si vhodné poistenie, ktoré pokryje takéto škody.

 • Kasko poistenie: Toto dobrovoľné poistenie je navrhnuté na pokrytie škôd na vlastnom vozidle vrátane škôd spôsobených stretom so zverou. Úroveň krytia sa môže líšiť v závislosti od pojistných podmienok a zvolenej poisťovne. Je to iný typ poistenia auta.
 • Zvýšené PZP: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zvýšené PZP s rozšíreným krytím, ktoré môže zahŕňať aj škody spôsobené stretom so zverou. Pred uzatvorením zmluvy sa uistite, či váš balík PZP zahŕňa takéto krytie.

Ako ušetriť na poistení, ktoré pokrýva škody spôsobené stretom so zverou

 1. Porovnajte ponuky: Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní, ktoré ponúkajú krytie pre škody spôsobené stretom so zverou. Zamerajte sa na tie, ktoré poskytujú najlepší pomer ceny a krytia.
 2. Zvážte kombináciu poistení: V prípade, že máte aj iné vozidlá, môžete získať zľavu, ak poistíte všetky vozidlá u tej istej poisťovne.
 3. Bezpečnosť vozidla: Investujte do bezpečnostných zariadení a príslušenstva, ktoré môžu znížiť riziko kolízie so zverou, ako sú napríklad svetlomety s automatickým stmievaním alebo asistenčné systémy na rozpoznanie zvierat.

Strety so zverou predstavujú riziko na cestách, najmä v oblastiach s bohatou prírodou a počas noci. Povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni tretie strany pred škodami, ale pre pokrytie škôd na vlastnom vozidle spôsobených stretom so zverou je potrebné zabezpečiť si vhodné poistenie, ako je kasko poistenie alebo rozšírené PZP. Aby ste sa vyhli stretom so zverou, dodržiavajte

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *