Havarijné poistenie: Dôležitý doplnok k PZP

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý slúži na krytie škôd spôsobených na vlastnom vozidle. Tento druh poistenia auta alebo iného vozidla je ideálnym doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím osobám. Havarijné poistenie zabezpečuje pokrytie nákladov spojených s opravou alebo výmenou vozidla v prípade nehody, krádeže, požiaru alebo živelnej katastrofy.

Prečo zvažovať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie prináša niekoľko výhod, ktoré môžu byť prínosom pre vlastníka vozidla:

 1. Finančná istota: V prípade škody na vlastnom vozidle havarijné poistenie zabezpečuje finančnú istotu a pokrytie nákladov na opravy či výmenu vozidla.
 2. Rozšírená ochrana: Kým PZP chráni len pred škodami spôsobenými tretím stranám, havarijné poistenie poskytuje širšiu ochranu, vrátane škôd spôsobených vlastníkom alebo živelnými udalosťami.
 3. Pokoj v mysli: Vďaka havarijnému poisteniu môžete mať pokoj v mysli, že v prípade nečakaných udalostí budú vaše finančné záväzky pokryté.

Ako si vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Rozsah krytia: Poistné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a ponúkaného produktu. Preskúmajte dostupné možnosti a zvážte, či chcete zahrnúť len základné riziká alebo aj prídavné krytie, ako napríklad poistenie proti krádeži či vandalizmu.
 2. Cena poistenia: Havarijné poistenie zvyčajne závisí od hodnoty vozidla, jeho veku, typu a technických parametrov, ako aj od vodičových skúseností. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní a zvážte, či cena zodpovedá ponúkanému krytiu.
 3. Spolupráca s opravárňami: Pred uzatvorením havarijného poistenia sa oboznámte s tým, s akými autoservismi a opravárňami poisťovňa spolupracuje. Táto informácia je dôležitá pre prípad, že by ste potrebovali využiť opravy po nehode alebo inej udalosti.
 4. Poistné podmienky a výluky: Dôkladne si preštudujte poistné podmienky a zoznámte sa s možnými výlukami a obmedzeniami. Niektoré havarijné poistenia môžu mať výluky, ktoré by mohli ovplyvniť nárok na poistné plnenie.
 5. Franšíza: Franšíza je suma, ktorú vlastník vozidla platí z každej škody, predtým ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Zvážte, či je pre vás prijateľné platiť franšízu a akú výšku franšízy si môžete dovoliť.

Ako uzatvoriť havarijné poistenie?

Uzatvorenie havarijného poistenia prebieha nasledovne:

 1. Výber poisťovne a ponuky: Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka havarijné poistenie s krytím a podmienkami, ktoré vyhovujú vašim potrebám a finančným možnostiam.
 2. Vyplnenie žiadosti: Vyplňte žiadosť o havarijné poistenie, ktorá obsahuje údaje o vlastníkovi vozidla, vozidle a požadovanom krytí.
 3. Poskytnutie dokladov: Poisťovňa môže požadovať kopie dokladov, ako sú technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla alebo doklady o vodičských skúsenostiach.
 4. Platba poistného: Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy uhradíte poistné, buď jednorazovo alebo v splátkach.

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu, ktorý prináša finančnú istotu a rozšírenú ochranu pre vlastníka vozidla. Pri výbere havarijného poistenia zohľadnite faktory, ako sú rozsah krytia, cena poistenia, spolupráca s opravárňami, poistné podmienky, výluky a franšíza. Nezabudnite si dôkladne preštudovať poistné podmienky pred podpísaním zmluvy.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *